diagram

Методология

Защо методологията е толкова важна за нас? Защото вярваме в нея и защото тя ни отличава от другите компании на пазара. Разбира се, методологията сама по себе си не е достатъчна. Необходимо е бързо и прецизно да се стигне до корена на проблема. В крайна сметка, става дума за важни решения, които могат да отнемат време и пари. Това са дни и часове от Вашия живот!

HILL Анализ на компетенциите

Ние знаем, че единствено интервютата не са в състояние да обхванат човека в неговата цялост. Със сигурност не и при ограниченото време, с което разполагаме. По тази причина HILL Анализ на компетенциите е интегриран във всички наши процедури. HILL Анализ на компетенциите ни позволява с висока достоверност да оценим скрития потенциал на отделния човек, обективно да преценим кой е най-удачното попълнение за конкретен екип, а също така и какво трябва да предприемете преди следващата стъпка в кариерата.

Не се притеснявайте, ние ценим и времето, и парите Ви. Кандидатите попълват само модулите, които са подходящи за обхвата на отговорностите им, като езикът за работа може да бъде избран между 28 възможности, както и анализът на резултатите. Естонски или мандарин - Вие избирате. Това ни дава голяма гъвкавост.

Индивидуалност

Профилът на този човек наистина ли е подходящ за изискванията на свободната позиция? Чрез 288 твърдения ще изградим детайлен портрет на личността и ще добием представа за неговото поведение и нагласа в различни бизнес и житейски ситуации.

Умения

Разрешаване на сложни логически проблеми, езикови възможности или памет - кой притежава правилните умения за конкретното предизвикателство? Къде има място за усъвършенстване и нужда от наваксване? Ще получите ясни насоки от нас.

Интереси

Личните професионални цели са особен тип мотиватор. Опознайте личните си заложби и интереси и си създайте оптимални възможности за развитие.

Управление

Не само способностите са важни. Управленският стил също трябва да пасва на фирмената култура. Ние анализираме управленските компетенции от гледна точка не само на технически умения, но и на стил. Можем да работим заедно, за да се прицелите в правилните възможности, които да Ви доразвият и да Ви помогнат да приложите уменията си в практиката.

Продажба

Кой пасва на Вашия търговски екип? Различните ситуации и продукти изискват различен стил на продажба. Ние можем да Ви покажем поведението на служителя на всеки етап от продажбата. Това Ви помага да набележите конкретни и специфични мерки за развитието на този човек.

Ефективност и концентрация

Счетводител, който няма поглед към детайла? Пилот, който не може да се концентрира? Възможността ясно да наблюдаваш скоростта на работа, прецизността и стила на работа чрез Теста за постижение и концентрация е изключително полезно.

Адаптирани въпросници

Доколко ефикасността и ефективността на Вашите дейности, свързани с човешките ресурси са важни за Вас? Ние Ви помагаме да получите достоверна картина на настоящото състояние. Също така, можем да разработим и адаптирани въпросници, които да дадат отлични резултати на базата на компетенциите и изискванията, които са подходящи за Вашата компания.

Добре структурираните ни научно базирани въпросници са кратки и прости. Обръщаме особено внимание на езика и думите, които използваме, за да сме сигурни, че въпросникът ще свърши работа на всички нива в йерархията. Без значение дали служителите Ви попълват допитването онлайн или на хартия, ние бързо ще обработим резултатите. Независимо дали очаквате от нас да разработим нов въпросник или да доразвием съществуващ такъв, ние работим бързо, за да Ви представим резултатите, от които се нуждаете, за да вземете важни решения.