VIDEO: How to reliably assess people?

HILL Best Fit е инструмент, с който надеждно и обективно можете да оцените един професионалист. Подходящ, както за целите на подбора, така и за развитие на персонала.
HILL International Bulgaria
HILL International Bulgaria

Бул. България 110, сгр. A, ет. 2 София 1618, България

+359 2 958 19 20

hill@hill.bg