diagram

HILL Анализ на мениджърски компетенции

Подсигурете подходящи ръководители на екипите

 

Използва ли Вашият мениджърски състав пълния си потенциал? Управленският им стил съответства ли на нуждите на компанията? HILL Анализ на мениджърските компетенции отговаря на тези въпроси и Ви предоставя решения, чрез които да повишите ефективността на мениджърите Ви.

 

Оценяваме обективно силните и слабите страни на Вашия мениджърски екип на базата на визията Ви за бъдещето на компанията. След това нашите експерти работят с екипа Ви върху усъвършенстване на уменията. HILL Анализ на мениджърските компетенции Ви гарантира мениджърски екип, който съответства на визията за успех на Вашата компания.