diagram

Освобождаване на персонал (аутплейсмънт)

Бъдете коректни към служители си, дори когато се разделяте

 

Колкото и да не ни харесва, освобождаването на добри служители понякога се налага. Независимо от това, можем да избегнем горчивината от прекратяването на трудовите взаимоотношения. Програмата ни за аутплейсмънт дава предимство на Вашите служители в търсенето им на нова работа и същевременно предпазва репутацията Ви на добър работодател, независимо че се разделяте с човек от екипа.

 

Ние  ще открием силните страни и ключовите компетенции на освобождаваните служители и заедно с тях ще изградим план за намиране на нова работа. Вие се разделяте със служителите си с добро.