diagram

Развитие на екипа

Заздравяване на връзките по веригата

 

Един силен екип може да постигне фантастични резултати, но създаването му може да се окаже предизвикателство. Ще ви помогнем в процеса, за да се превърне екипът ви в нещо повече от група от индивиди.

 

Първата стъпка е заедно да определим структурата на екипа, вземайки под внимание различните аспекти - перспективи, качества и потенциални конфликти, които биха могли да възникнат между членовете. Щом се убедим, че членовете се допълват един друг, очертаваме цялостната картина на индивидуалния и колективен потенциал, увеличавайки способността им да постигат поставените задачи и цели.