diagram

Обучение за даване на обратната връзка

Изградете култура на отвореност и учене през целия живот

 

Търсите ли професионален партньор, който да Ви помогне да използвате ежедневно обратната връзка като инструмент за обогатяване и развитие? Търсенето Ви приключва тук!

 

HILL Тренинги и семинари за ефективна обратна връзка са създадени с основен фокус да помогнат на хората да развият необходимите умения за възприемане на открита и искрена обратна връзка. Знаейки как правилно да я дадеш е умение, което обикновено се научава, а от друга страна, умението да я възприемеш и впоследствие оползотвориш, е въпрос на индивидуална готовност за лично израстване.

 

Целта е да се изгради култура на откритост и учене, както и фокус върху постоянно усъвършенстване. Ние работим както с всеки човек индивидуално, така и с групата като едно цяло. Програмите ни имат реални и видими резултати, които със сигурност ще забележите!