diagram

Център за оценка

Карта на моментното състояние

 

Растежът на една компания изисква непрекъсната оценка и развитие. Дори и калибъра на вашите служители да расте с разширяването на бизнеса, винаги има място за подобрение и по-пълноценно използване на потенциала на отделния индивид или група. HILL Центърът за оценка ще помогне да „отключите“ именно тази възможност.

 

Нашите експерти идентифицират основните компетенции на екипа Ви и използват обективна, задълбочена и конструктивна обратна връзка, за да се обърне специално внимание на уменията и областите за развитие, където е необходима „фина настройка“. Мисията ни е да дадем необходимото на екипа Ви, за да е в състояние да върви по пътя, който сте начертали за бъдещето на компанията.