header

ПРОЦЕС НА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чрез нас намирате не просто работа, а подходящата работа.

Когато участвате в някой от нашите проекти, ще минем заедно през следните стъпки:

 

· Подбор по документи: Отговаря ли информацията във Вашата автобиография на формалните изисквания за позицията?

· Интервю: Преминали сте първата стъпка – заповядайте на среща при нас! Разкажете ни повече за себе си, а ние ще Ви разкажем повече конкретната възможност. *1

· HILL_Best Fit  (HILL Анализ на компетенциите©): На този етап работим с нашите въпросници и тестове. Сравняваме Вашия личностен профил и предпочитания с профила на длъжността, за да открием най-точното съвпадение.*2

Психологическо измерване 

Нито един психометричен инструмент не може да измери всички аспекти на личността. Дори предварително избраните за изследване личностни черти и умения не могат да бъдат установени със 100% прецизност. Резултатите от анализа са по-скоро обективна индикация за наличието или отсъствието на определена характеристика или способност.

Финалният профил на кандидата се интерпретира в контекста на информацията от автобиографията и референциите и тази, получена по време на интервюто.


· Среща с нашия клиент: Това е моментът да се представите пред бъдещия си работодател и да зададете въпросите си. В някои случаи са възможни допълнителни срещи, както и участие в център за оценка.  Успех!

· Подписване на договор: Ето че Вие и работодателят сте взели решение да работите заедно. Сега е моментът да се изяснят всички подробности по договора, както и датата на първия Ви работен ден.

·Първи стъпки на новата работа: Ние оставаме на разположение, за да подпомогнем адаптацията Ви на новото място.   

 

*1 Хил Интернешънъл БГ ЕООД сключва договор за посреднически услуги с всички кандидати за работа съгласно Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.

*2 Този етап се провежда само при изрична заявка от страна на клиента-работодател. 


HILL International Bulgaria
HILL International Bulgaria

Бул. България 110, сгр. A, ет. 2 София 1618, България

 

+359 2 958 19 20

hill@hill.bg