header

КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ ЗА МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ

Реализирай своята мечтана кариера

 

Сега завършвате висшето си образование и имате нужда от помощ и информация относно възможностите за професионалната си реализация? Или сте преминали през няколко позиции и компании, но все още чувствате, че това не е Вашето място или желана работа?

HILL Кариерно ориентиране ще Ви даде ясни насоки и възможности за информиран избор и ще Ви помогне да начертаете път, по който да вървите напред!

Свържете се с нас на hill@hill.bg или +359 2 958 19 20 и заявете Вашата среща за кариерно ориентиране!

HILL International Bulgaria
HILL International Bulgaria

Бул. България 110, сгр. A, ет. 2 София 1618, България

 

+359 2 958 19 20

hill@hill.bg