Разговаряхме с няколко представителя на поколението Z и ги попитахме как виждат своята професионална реализация и как си представят следващите 25 години:

 

Поколение Z - видео Аниния

 

Поколение Z - видео Стефан

 

Поколение Z - видео Александър

 

Поколение Z - видео Христо

 

Поколение Z - видео Владислава