Какво да очакваме от иноваторите

Поколенията Y и Z объркаха работодателите, казват от HILL International

Прочети статията онлайн ИЛИ Изтегли като файл

Родените след 1980 г. имат интерес към творческия стил на работа, искат да се занимават с умствени дейности и да работят за организации, които ценят иновативността. Поколението Y (1980 - 1991 г.) обаче се стреми да обхване по-общата картина. Хората от него желаят да са на ръководни позиции и да работят при гъвкави условия. Поколението Z (1992 - 1996 г.) предпочита експертно-изпълнителски роли. При тях акцентът пада върху детайлната обработка на информацията. И двете поколения не проявяват интерес към традиционни (силно регулирани) организации. Това е едно от наблюденията в изследването "Какво да очакваме от иноваторите", което разглежда поколенията X, Y и Z в България. HILL International го провежда през септември-октомври 2016 г. по повод на своята 25-годишнина в страната.

"Изследването донякъде беше в отговор на притесненията на работодателите, които се сблъскваха с хора от тези поколения и търсеха начини да ги мотивират и задържат на работа", обяснява Ирена Жотева, управляващ партньор в HILL. Поколението Y бяха "малките лъвчета" – учили в западни университети, повлияни от американската култура и тотално различни. Те се проявиха като свръхактивни, самоуверени, егоцентрични и надценяващи възможностите си. Бяха в контраст с поколението X, което беше привикнало да работи в колектив и в условия на взаимопомощ. IT компаниите и колцентровете веднага ги наеха, но те не се задържаха там повече от година, година и половина. Когато се появи Y, бизнесът беше объркан. Но когато преди две три години на трудовия пазар излезе поколението Z, той направо изплака. Y са експресивни и знаят какво искат. Предприемчиви, агресивни, искат да са в центъра на вниманието и, както казахме, водещо при тях е индивидуалното. Търсят адреналин и признание. Z са истинският "смут в системата", казва Ирена Жотева. В голяма степен те са по-затворени, трудно инициират контакт, предпочитат да бъдат сами или в тесен кръг и в позната среда. Скептични и критични са към другите. Не обичат да се чувстват зависими от някого или нещо и много по-лесно стават подозрителни.

С поколението Z известните ни досега системи за мотивация не работят и бизнесът търси различен подход, уточнява Ирена Жотева. За тях например е важно да имат достъп до социалните мрежи, да могат да работят от вкъщи, работното им време да е гъвкаво. Не искат да управляват процеси, по- интересно им е да сменят различни екипи. Много се грижат за себе си, за поддържането на баланса между работа и личен живот, за здравословния начин на живот. Не ценят екипността. Ако се налага коопериране, искат за знаят за колко време и с каква цел. Като социална ориентация представителите и на двете поколения са по-егоистично настроени и Аз-ът търси изява и задоволяване на собствените нужди. Доста по-директни и неделикатни, по-малко безкористни. Внимават да не бъдат използвани. Ориентирани са към постигане на собствените цели и предпочитат индивидуалната отговорност.

С поколението Z известните ни досега системи за мотивация не работят и бизнесът търси различен подход, казва Ирена Жотева, управляващ партньор в HILL International [HILL International] Тези поколения са по-малко склонни на комуникация лице в лице и контактите им протичат по различни канали. Предпочитат да са на дистанция, да слушат и да не дават лична информация. В повечето случаи избягват словесните двубои, но си правят каквото са решили. По-малко точни, по-малко съзнателни и отговорни, по-малко покорни и послушни. Стават нетърпеливи и раздразнителни, ако нещо не се случва според очакванията им, и са чувствителни на критика. И макар да не се интересуват много от човека да себе си, са социално емпатични, привличат ги каузи за спасяване на света.

HILL International Bulgaria
HILL International Bulgaria

Бул. България 110, сгр. A, ет. 2 София 1618, България

+359 2 958 19 20

hill@hill.bg