Назад към общия преглед

Коучинг

Коучинг

Начертайте своя личен път с индивидуална подготовка и обратна връзка

 

Всеки има нужда да познава своите силни и слаби страни, за да стъпи на следващото професионално ниво в кариера си, но идентифицирането им може да се окаже трудно. С коучинг Вие или Вашите служители  имате възможността да получите информация за нивото, на което се намирате, както и да получите помощ в осъзнаването в каква посока искате да вървите.

 

Коучингът е изцяло съобразен с особеностите на всеки човек. Без значение дали искате да подобрите лидерските умения на даден служител, да научите някой как по-правилно да комуникира в своя екип или друго предизвикателство от практиката, нашите експерти ще определят аспектите, които се нуждаят от развитие и ще спомогнат за съставянето на индивидуален план за постигането на успех. 

Дори и за хората с големи сходства помежду си, работата в екип може да се окаже предизвикателство. Чрез коучинг служителите в даден отдел не само ще усъвършенстват комуникацията помежду си, но и ще се научат как да се допълват, отчитайки силните и слаби страни на всеки един от тях.

Повече подробностиКоучинг: методът, който помага на хората да постигнат целите си

Coaching main


Пътят към житейските и професионални постижения невинаги е лек и безпроблемен. Понякога се появяват бариери, най-често свързани с нашите вътрешни мисловни препятствия, които умът поставя пред желаната, но все още неосъществена мечта.

За да преодолее всички прегради на личността на човека, на помощ идва коучингът.

Методът „коучинг“ помага на хората да постигнат изключителни резултати в личния си живот, кариерата, собствения бизнес или компанията, за която работят, като им помага да преодолеят разликите между мястото, на което се намират в настоящия момент и мястото, на което искат да бъдат в бъдеще.

Коучингът е изключително ценен и все по-често прилаган като услуга от агенциите за подбор и развитие на персонала. Много мениджъри в големи корпорации наемат външни консултанти за коучинг активности, за да подпомогнат своите служители.

Концепция и философия на коучинга

Исторически погледнато в обществото винаги е имало форма на коучинг - хора с координационна, менторска, насочваща сила. В миналото това е бил старейшината на племето, шаманът, духовният водач.

Основната философия, която стои зад коучинга, е, че ние, хората, имаме неизчерпаеми ресурси на енергия, мъдрост и креативност, които просто изчакват удобен момент, за да разкрият потенциала си.

Можем по-лесно и по-бързо да създадем бленувания стил на съществуване, когато взаимодействаме с коуч. По време на коучинг срещите той ще ни помогне да впрегнем тези личностни запаси в облагородяване на капацитета си.

Коучингът вярва, че промяната в поведението на човека се случва чрез повишена информираност и избор за осъзнати и напълно желани бъдещи резултати, когато индивидът е създател на живота си.

Coaching 1


В кариерен аспект коучингът се базира на необходимостта всеки човек да познава своите силни и слаби страни, за да покори по-високо професионално ниво на работното си място.

Идентифицирането им и приемането им от страна на служителя, обаче, невинаги е лесно и понякога изисква дълъг път на себеопознаване и осъзнаване на слабостите, но и откриване на неподозирани досега положителни качества и вътрешни ресурси.

Коучингът е изцяло съобразен с особеностите на характера на конкретния човек и подпомага развитието му както в индивидуален аспект, така и усъвършенстването му като част от екипа.

Коучингът се изразява най-често в обособяване на желаните бъдещи резултати на клиента (индивид, бизнес, организация), подход към позитивната промяна, доверието във вътрешните ресурси и проследяване на трансформацията в отношението и създаване на нови здравословни навици.

Коучингът е полезен както за компанията (защото дава ясна визия за състоянието на служителите), така и за отделните единици в нея, тъй като помага на работниците да подобрят своята мотивация и продуктивност и да направят живота си по-пълноценен.

Coaching 2


Коучингът е полезен както за компанията (защото дава ясна визия за състоянието на служителите), така и за отделните единици в нея, тъй като помага на работниците да подобрят своята мотивация и продуктивност и да направят живота си по-пълноценен

Водещите на една традиционна коучинг сесия се наричат коучове. По време протичането на коучинг сесията те си взаимодействат с хората, с цел да съдействат на участниците да проектират целта си, да разкрият собствените си умения и силни страни, чрез които ще могат да реализират тази цел и ще могат да създадат смислено, устойчиво битие.

Коучовете в коучинг практиките насочват клиентите си към действие, което ускорява напредъка им и им осигурява по-голям фокус и осъзнаване на възможности, съществуващи за пълноценно съществуване.

Международните коучинг организации дефинират коучинга като колаборация между коуч и клиент, която пробужда размисъл и креативност.

Освен това, коучингът насърчава обекта на сесията да надгради своя личен и професионален потенциал, преимущество с важна мисия в днешната сложна и несигурна среда.

По време на коучинг отговорността пред коуча се изразява в откриване, изясняване и синхронизиране на стремежите на клиента, насърчаване на самонаблюдението и самоанализа, предизвикването му да сподели собствените си решения и стратегии, да възпита в него постоянство, последователност и упоритост за постигане на исканите резултати.

Лидерите на екипите често се сблъскват с предизвикателството да овладеят общата несигурност, страха от промените, напрежението от поемане на дългосрочни задачи от страна на подчинените си. В този ред на мисли, коучингът спомага за увеличаване на ангажираността и постигане на поставените цели.

Как протича една обичайна коучинг сесия?

Коучингът прилича на интервю, по време на което лице в лице се обособяват настоящите възможности за желани бъдещи резултати на човека.

Coaching 3


Изкуството на задаването на правилните въпроси – това е ключът за успеха на коучинга. Чрез поредица от въпроси коучът „води“ клиента към планиране на последващи действия, чрез които индивидът ще започне да работи за постигане на набелязаните цели.

Коучът може да предостави на клиента допълнителни материали, които да насърчат и улеснят пътя по постигането на стремежите му. Продължителността на коучинг сесиите може да варира спрямо желанията на двете страни или до осъществяването на конкретната поставена цел.

Каква е разликата между обучение и коучинг?

Обученията изискват преподавател, който въздейства върху учениците чрез образователния си подход. Коучингът е свързан със схващането, че всеки индивид носи отговорите на своите въпроси, както и ресурсите за справяне с проблемите и постигане на целите си, вътре в себе си.

Методът „коучинг“ се основава на доверие към клиентите относно находчивостта и цялостността им. Коучовете уважават личния усет на клиентите и вярват, че самооткривайки се чрез коучинг сесията, те ще вземат най-правилните решения за персоналните и професионални си дела.

Коучингът помага на хората да изградят подходяща стратегия за подобряване на своите житейски и кариерни перспективи, като същевременно подобряват лидерските си умения и отключват потенциала си.

Каква е разликата между психотерапия и коучинг?

Двете сесии споделят някои прилики, но основната разлика между тях е, че докато психотерапията често се фокусира върху влиянието, което миналото оказва върху настоящето, то коучингът се фокусира върху настоящето и бъдещето, силните страни, целите на живота.

Коучингът помага на служителите да преминават по-леко през травматичните преходи, които съпътстват живота на всеки човек в определени периоди, докато междувременно трябва да вършат и задачите на работното си място.

Coaching 4


Ефективният коучинг в компаниите се подчинява на следните основни правила: фокусирани решения - от проблеми към възможности, систематичност, доверие към индивида и собствените му способности, ясно действие към формиране на полезни навици.

Коучингът не цели да дава съвети, а само да повиши качеството на комуникация, да съдейства на хората на по-високи длъжности да придобият умения, които да вдъхновяват и ентусиазират останалите, да увеличи самосъзнанието и инициативността на хората на всички корпоративни нива.

Коучингът има за мисия да осигури по-голямо въвличане на членовете на различни екипи от компанията в генерирането на идеи и вземането на решения, както и да изгради модели за пример, които да печелят доверието на хората към коучинга и неговите достойнства.

Коучингът има за мисия да осигури по-голямо въвличане на членовете на различни екипи от компанията в генерирането на идеи и вземането на решения, както и да изгради модели за пример, които да печелят доверието на хората към коучинга и неговите достойнства.

Коучинг сесиите гарантират неограничения потенциал за умствена, емоционална и духовна еволюция на всички, участващи в тях.

Основната философия, която стои зад коучинга, е, че ние, хората, имаме неизчерпаеми ресурси на енергия, мъдрост и креативност, които просто изчакват удобен момент, за да разкрият потенциала си.

Коучингът е полезен както за компанията (защото дава ясна визия за състоянието на служителите), така и за отделните единици в нея, тъй като помага на работниците да подобрят своята мотивация и продуктивност и да направят живота си по-пълноценен

Коучингът прилича на интервю, по време на което лице в лице се обособяват настоящите възможности за желани бъдещи резултати на човека.

Коучингът има за мисия да осигури по-голямо въвличане на членовете на различни екипи от компанията в генерирането на идеи и вземането на решения, както и да изгради модели за пример, които да печелят доверието на хората към коучинга и неговите достойнства.

Развитие на персонала

Имате екип, който работи добре, но все още има възможност за подобрение. Нашите инструменти дават обективна оценка на силните и слабите страни на индивидуално и на групово ниво. С тази оценка в ръка, работим заедно за бъдещото развитие на Вашите служители, което ще доведе до по-ефективен екип и подобрени работни процеси.


Център за оценка и развитие

Вдъхновете хората си, за да дадат най-доброто от себе си.


Както компанията става по-силна, когато е в растеж, така и служителите постигат по-добри резултати, ако им осигурите възможност за развитие и личен принос. Ние обръщаме сериозно внимание на връзката между индивидуалните и организационните цели.

3valuation - 3D индивидуална оценка

Триизмерена ориентация – потенциал, ефективност и ефикасност


Услугата HILL 3valuation е холистичният начин за оценка на настоящите компетенции на служителите.

HILL_BEST FIT (HILL Анализ на компетенциите)

Подредете пъзела с HILL_Best Fit (HILL Анализ на компетенциите©)


Търсите инструмент за анализ, с който обективно и оптимално да конфигурирате екипа си? HILL_Best Fit (HILL Анализ на компетенциите© е Вашият инструмент!

Индивидуален анализ на компетенциите

Поддържайте екипа си в отлична форма!


Познаването на силните и слабите страни на екипа Ви е от ключово значение за разрастването на компанията. Този инструмент Ви дава цялата необходима информация, за да идентифицирате потенциала на хората си, както и областите, в които е необходимо да се работи допълнително.

Management Check - Анализ на мениджърски компетенции

Подсигурете подходящи ръководители на екипите


Използва ли Вашият мениджърски състав пълния си потенциал? Управленският им стил съответства ли на нуждите на компанията? HILL Анализ на мениджърските компетенции отговаря на тези въпроси и Ви предоставя решения, чрез които да повишите ефективността на мениджърите Ви.

Sales Force Check - Анализ на търговски компетенции

За да подобрите търговските си резултати!


Колкото и добри да са продуктите и услугите Ви, успехът на компанията Ви зависи до голяма степен от уменията на търговците Ви. HILL Анализ на търговските компетенции оценява търговския стил на екипа Ви, анализира потенциала и силните му  страни и установява къде има възможност за подобрение.

Match Up

Когато съвместимостта на служителите е важна


Независимо от размера на компанията, изграждането на екип е сложна задача. С HILL Match up, подборът на служители със съвместими личностни профили, както и развитието на вече съществуващи екипи, е лесно.

Коучинг

Начертайте своя личен път с индивидуална подготовка и обратна връзка


Всеки има нужда да познава своите силни и слаби страни, за да стъпи на следващото професионално ниво в кариера си, но идентифицирането им може да се окаже трудно. С коучинг Вие или Вашите служители  имате възможността да получите информация за нивото, на което се намирате, както и да получите помощ в осъзнаването в каква посока искате да вървите.

Програма за развитие на лидери

Програма за развитие на лидерските умения


Ефективното управление е един от най-важните фактори за успех в ерата на постоянна промяна, глобализация и дигитализация. Но какви са мениджърските черти, необходими за успешното управление на тази промяна?