Назад към общия преглед

Стратегия за търсене

Правилно дефинираните изисквания, квалификации и профил на кандидата са основата за  успешната стратегия за намиране на правилните кандидати.

На базата на първоначалния ни разговор, ние можем да предложим следните методи за търсене и привличане:


Директно търсене (Executive search)

  • Анализ на компаниите от съответния бранш и/или позиция, представени на пазара, в съответствие с нуждите на Клиента и изготвяне на Списък с потенциални компании
  • Проучване и идентифициране на потенциалните кандидати в тези компании (Target List)
  • Формулиране на мотивационните аспекти и ползите от промяна на позицията за потенциалните кандидати
  • Дискретно свързване с подходящите/ одобрените кандидати


Медийно търсене 

  • Определяне на подходящите медийни канали (печатни, онлайн, специализирани медии и др.)
  • Изготвяне на подходящ текст за конкретната обява, с което подсигуряваме по-добро количество и качество на кандидатурите, както и положително позициониране на работодателската марка
  • Поемане на цялостния процес по публикуване и управление на обявата в различните канали


Търсене в професионалната мрежа от контакти 

  • Търсене чрез професионалната мрежа от контакти на консултантите на HILL
  • Идентифициране на подходящите кандидати
  • Свързване с потенциалните кандидати


NB! Точна стратегия и комбинация от методи за търсене се определя за всяка позиция в съответствие с изискванията и целевата група.


Нашият дългогодишен опит показва, че сме в състояние да отсеем най-добрите кандидати за Вас с помощта на основаваща се на знания и доказана в практиката методология, която е етично и морално коректна. Тази процедура ни позволява да се срещнем лично с кандидатите и да ги спечелим за съответната позиция.