Назад към общия преглед

Методи и стъпки за подбор

За подбора на най-подходящите кандидати се използват следните методи: 


  • Предварителен подбор на кандидати съгласно задължителните критерии


  • Структурирани задълбочени интервюта с всички кандидати, които отговарят на формалните изисквания


  • Психологическа оценка чрез Анализ на компетенциите©, инструмент за стандартизирана психометрична оценка 


N.B. Конкретният набор от въпросници и тестове се определя спрямо всяка позиция!


Център за оценка при подбор – при желание на Клиента