УСЛУГИ

Нуждаете се от по-задълбочена информация? Разгледайте страницата ни или направо се свържете с нас. Нека поговорим за нуждите Ви и да преценим с какво можем да помогнем. След това ще сме в състояние да Ви предоставим специално разработено за Вас решение.

Повече подробности

Как ефективно се измерва професионалната стойност? HR агенцията знае това!

HR agentsiya main


Съвременният бизнес свят е установен на принципа на свободния избор. И от страна на компаниите, и от гледна точка на хората на пазара на труда.

И в двата случая - и бизнесът, и индивидуалният човек стигат до необходимостта от съдействие в лицето на HR агенция. HR агенцията е координаторът, който се явява връзката между двете страни в търсенето на нов служител или нова работа.

HR агенцията е онзи междинен филтър на откриване, проучване и препоръчване на качествени кандидати за работа към компанията, която точно в този момент осигурява свободни позиции за такива. Освен това HR агенцията има роля и в последващия етап на търсенето и подбора на персонал - тя има грижата за развитието на вече назначените служители, както и за тяхната оценка относно мотивация им и желание за надграждане на уменията.

Някои от по-големите корпорации, в които работят стотици, а понякога и хиляди служители, притежават свой HR отдел (като своя лична инхаус HR агенция), който се грижи за подбора на кадри, както и за административни дела.

За повечето обаче най-разумният и подходящ начин да имат висококвалифицирани, опитни и ефективни членове на работните екипи се явява външната HR агенция. С варианта в компанията да остане един координатор, който да поддържа контакт с агенцията, към която са изнесени всички HR услуги.

HR agentsiya 1


Какви са преимуществата бизнесът да ангажира HR агенция?

Много често се получава така, че дадена компания има нужда от специалист в дадена професионална сфера, но не разполага с точната механика и знание как да го подбере коректно. Нерядко селекцията, вместо директно на HR агенция, се възлага на хора вътре във фирмата, които нямат нито времето, нито компетенцията да я сведат от например тридесет до трима души.

Понякога преценката дали даден кандидат е подходящ отнема няколко лични срещи, което натовареният с тази задача няма капацитета да организира така, както би го сторила HR агенцията. Липсата на ясна визия и инвестиране в ангажиране на HR агенция води до разочароващи резултати.

За да се избегне подобен неоправдан и неефективен разход на време и усилия, в тази мисия на помощ идва HR агенцията, състояща се от обучен и опитен екип, който предварително се запознава подробно с длъжностната характеристика на търсения профил за позицията, провежда интервютата и в края на процеса препоръчва двата или трите най-добри сред тях към работодателя.

HR агенцията опознава и корпоративните ценности на фирмата, тя трябва да е осведомена каква е визията на работодателя спрямо приоритетни професионални политики, за да може да прецени какъв служител би се вписал в тях.

HR агенцията дава съвет и колко кръга на разговори са необходими, за да се избере най-подходящ кадър за позицията - понякога би могло да е само едно събеседване, друг път е възможно да достигнат две или три.

В допълнение HR агенцията предоставя на работодателя насочващи и полезни записки върху личните досиета. Предадени към него от страна на HR агенцията, той има последната дума, избирайки сред най-добрите и респективни явили се на събеседване кандидати.

Екипът на HR агенцията има много добър психологически подход към кандидатите, които се явяват на интервю за работа. Той отлично познава езика на тялото, жестикулацията, има опита да извлече необходимата информация - дори онази, която остава неизказана вербално, но става ясна чрез поведението на претендента за позицията.

HR agentsiya 2


Как да изберем подходяща HR агенция за нашия бизнес?

Доверете се на препоръчана HR агенция, която има опит с намирането на ценни кадри във вашето професионално поле.

Разгледайте портфолиото от успешни проекти на HR агенцията и проучете с какви други бизнес сектори си взаимодейства тя.

Проверете платформите и каналите, чрез които HR агенцията разпространява своите обяви за работа. Бихте ли искали да видите обявата си там?

Опознайте екипа на HR агенцията, с която желаете да си партнирате - личният контакт е най-добрият индикатор за това как би вървяла последваща комуникация на работа.

Как да сме сигурни, че HR агенцията, през която сме кандидатствали по обява за работа и ни вика на интервю, е адекватна?

Още по време на телефонната покана за интервю в HR агенцията служителят й ви маркира ясни параметри за него - начален час и продължителност, за каква компания и позиция ще бъде то, колко и кои хора ще присъстват, евентуални въпроси, очакван брой кръгове на събеседване, език на провеждане, допълнителни практически задачи на място или у дома.

Още преди старта на събеседването в HR агенцията, представителят, който ще води интервюто, ви моли да попълните декларация, свързана със защитата на личните ви данни.

По време на интервюто в HR агенцията получавате въпроси единствено за вашия професионален опит и желания за посока за развитие. Теми, свързани с личния живот и некасаещи пряко кариерното ви израстване, нямат място в разговор между кандидат и HR агенция.

HR agentsiya 3


HR агенцията обаче поема отговорност не само за процеса на търсене и подбор на персонал. HR агенцията e свързана както с периода до наемането на служителя, така и  с процеса на неговото адаптиране във фирмената атмосфера, мотивацията му за постигане на по-добри резултати, възможностите му за развитие спрямо корпоративните ценности.

HR агенцията обръща специално внимание и на връзката между индивидуалните и колективните цели. HR агенцията има опит в изследването на ангажираността на служителите, оценка и самооценка на приноса към екипа, организационната диагностика. Ако се налага - и освобождаване на персонал.

Функцията на HR агенцията е наистина важна, тъй като предлага развитие, стратегия и промяна чрез onboarding въвеждащи активности за нови служители, анализ на професионалните компетенции, подбор на кадри със съвместими личностни профили, както и интегрирането на нови членове във вече изградени екипи.

Една компания може да наеме HR агенцията за подбор на кадри както за една единствена позиция, така и за няколко в различни професионални посоки. Когато фирмите аутсорсват HR отговорностите към HR агенция, това би могло да включва и доста по-всеобхватен набор от услуги в сферата на човешките ресурси. HR агенции се занимават и с администриране и управление на заплащането на служителите, входни и изходни интервюта, срещи относно контраоферти при подаване на предизвестие, справка на професионалното минало на нови кандидати за работа, разрешаване на спорове и конфликти между колеги, проверка на безопасността и офисна политика.

При необходимост HR агенцията би могла да провежда и коучинг сесии в помощ на служители на компанията клиент, които се намират в професионални колебания и се нуждаят от насочване и мотивация за работа.

HR agentsiya 4


Много преди раждането на термина “HR агенция” икономистът Джон Р. Комънс пише по темата за “човешките ресурси” в своята книга “Разпределяне на благата” (1893 г.). В нея той концептуализира необходимостта от разбиране между работодателите и служителите. Оттогава до ден днешен идеята, че всеки човек притежава своя уникална професионална стойност става все по-популярна. И HR агенциите към днешна дата имат голям принос за това.


И в двата случая - и бизнесът, и индивидуалният човек стигат до необходимостта от съдействие в лицето на HR агенция. HR агенцията е координаторът, който се явява връзката между двете страни в търсенето на нов служител или нова работа.

Какви са преимуществата бизнесът да ангажира HR агенция?

Как да изберем подходяща HR агенция за нашия бизнес?

Как да сме сигурни, че HR агенцията, през която сме кандидатствали по обява за работа и ни вика на интервю, е адекватна?

Търсене, подбор и освобождаване на персонал

Служителите предопределят успеха на компанията. Заедно ще очертаем профила на търсения кандидат, после ще вкараме в употреба всички необходими канали, ресурси и инструменти, за да Ви представим най-подходящите кандидати.


Търсене и подбор на персонал

Служителите предопределят успеха на компанията


Заедно ще очертаем профила на търсения кандидат, после ще вкараме в употреба всички необходими канали, ресурси и инструменти, за да Ви представим най-подходящите кандидати.

Прочети още

Onboarding - въвеждане на нов служител

Приветствайте новите членове на екипа си


Оnboarding е ключът към бързото преминаване на новия служител в добре функциониращ член на екипа.

 

Прочети още

Outplacement - освобождаване на персонал

Бъдете коректни към служители си, дори когато се разделяте


Колкото и да не ни харесва, освобождаването на добри служители понякога се налага. Независимо от това, можем да избегнем горчивината от прекратяването на трудовите взаимоотношения. Програмата ни за аутплейсмънт дава предимство на Вашите служители в търсенето им на нова работа и същевременно предпазва репутацията Ви на добър работодател, независимо че се разделяте с човек от екипа.

Прочети още
Развитие на персонала

Имате екип, който работи добре, но все още има възможност за подобрение. Нашите инструменти дават обективна оценка на силните и слабите страни на индивидуално и на групово ниво. С тази оценка в ръка, работим заедно за бъдещото развитие на Вашите служители, което ще доведе до по-ефективен екип и подобрени работни процеси.


Център за оценка и развитие

Вдъхновете хората си, за да дадат най-доброто от себе си.


Както компанията става по-силна, когато е в растеж, така и служителите постигат по-добри резултати, ако им осигурите възможност за развитие и личен принос. Ние обръщаме сериозно внимание на връзката между индивидуалните и организационните цели.

Прочети още

3valuation - 3D индивидуална оценка

Триизмерена ориентация – потенциал, ефективност и ефикасност


Услугата HILL 3valuation е холистичният начин за оценка на настоящите компетенции на служителите.

Прочети още

HILL_BEST FIT (HILL Анализ на компетенциите)

Подредете пъзела с HILL_Best Fit (HILL Анализ на компетенциите©)


Търсите инструмент за анализ, с който обективно и оптимално да конфигурирате екипа си? HILL_Best Fit (HILL Анализ на компетенциите© е Вашият инструмент!

Прочети още

Индивидуален анализ на компетенциите

Поддържайте екипа си в отлична форма!


Познаването на силните и слабите страни на екипа Ви е от ключово значение за разрастването на компанията. Този инструмент Ви дава цялата необходима информация, за да идентифицирате потенциала на хората си, както и областите, в които е необходимо да се работи допълнително.

Прочети още

Management Check - Анализ на мениджърски компетенции

Подсигурете подходящи ръководители на екипите


Използва ли Вашият мениджърски състав пълния си потенциал? Управленският им стил съответства ли на нуждите на компанията? HILL Анализ на мениджърските компетенции отговаря на тези въпроси и Ви предоставя решения, чрез които да повишите ефективността на мениджърите Ви.

Прочети още

Sales Force Check - Анализ на търговски компетенции

За да подобрите търговските си резултати!


Колкото и добри да са продуктите и услугите Ви, успехът на компанията Ви зависи до голяма степен от уменията на търговците Ви. HILL Анализ на търговските компетенции оценява търговския стил на екипа Ви, анализира потенциала и силните му  страни и установява къде има възможност за подобрение.

Прочети още

Коучинг

Начертайте своя личен път с индивидуална подготовка и обратна връзка


Всеки има нужда да познава своите силни и слаби страни, за да стъпи на следващото професионално ниво в кариера си, но идентифицирането им може да се окаже трудно. С коучинг Вие или Вашите служители  имате възможността да получите информация за нивото, на което се намирате, както и да получите помощ в осъзнаването в каква посока искате да вървите.

Прочети още

Програма за развитие на лидери

Програма за развитие на лидерските умения


Ефективното управление е един от най-важните фактори за успех в ерата на постоянна промяна, глобализация и дигитализация. Но какви са мениджърските черти, необходими за успешното управление на тази промяна?

Прочети още
Организационно развитие, стратегия и промяна

В света на бизнеса да стоиш на едно място е като да се движиш назад. Нашите решения за организационно развитие, стратегическо планиране и управление на промяната ще Ви помогнат да създадете иновативен план за развитие на компанията. Дори и най-малките промени могат да имат значителен ефект. Ще работим с Вас на всяка стъпка от процеса, с фокус върху хората, за да сме сигурни, че промяната ще бъде припозната от служителите и в крайна сметка ще се превърне в реалност.

360° Check Point

Цялата картина в 360° панорамна гледка


Няма нищо по-хубаво от добре смазана машина, но имате ли гаранция, че Вашият екип работи с максимална ефективност? HILL 360° Check Point помага на служителите Ви не само да се самооценят, но и да видят по какъв начин колегите им оценяват приноса им към екипа.

Прочети още

Организационна диагностика

Вашият инструмент при вземане на важни управленски решения


За да бъде една организация ефективна, тя има нужда от постоянно адаптиране към промените в заобикалящата я среда.


Ако търсите конкурентно предимство и устойчив резултат, е необходим подробен предварителен анализ на актуалното състояние на организацията Ви - какво работи добре, кое се нуждае от подобрение и кое е необходимо да бъде променено генерално. Информация за тези три насоки дава възможността да се изведат и съществуващите рискове за организацията.


Прочети още

Стратегическо планиране

Изработване на стратегия – как да планираме бъдещето


Едно е да знаеш къде искаш да отидеш, а друго да знаеш как да стигнеш там.

Хората знаят много повече за бъдещето си, отколкото осъзнават – ние ги подпомагаме да използват интуитивното си познание, за да погледнат напред и да видят какви реални предизвикателства ще им предложи бъдещето. Не губете време в догадки за бъдещето. Научете как да достигнете целите си.

Прочети още

Управление на промяната

8-те стъпки на успешната промяна


Предлагаме Ви заедно да преминем през 8-те стъпки на промяната, за да Ви помогнем да осъзнаете истинската причина за нуждата от промяна; да откриете Вашия собствен подход и визия, и да набележите ключовите елементи, които да управлявате, за да си гарантирате успешен процес!

Прочети още