Какво е Вашето предизвикателство в момента?

Как да изградя силен екип?

Прочети още

Как да съм сигурен, че наемаме най-подходящите хора?

Прочети още

Как да изградя и подпомогна мениджърския си екип?

Прочети още

Как да гарантирам успеха на екипите и на цялата фирма в дългосрочен план?

Прочети още

Бизнесът няма да е същият след 3 години. Как да се подготвя за бъдещето?

Прочети още

Как да открия и привлека подходящите професионалисти?

Прочети още

ПРИЧИНИ ДА РАБОТИТЕ С НАС

Новини

VIDEO: How to reliably assess people?

HILL Best Fit е инструмент, с който надеждно и обективно можете да оцените един професионалист. Подходящ, както за целите на подбора, така и за развитие на персонала.

Прочети повече

THE ART OF STAYING RELEVANT IN CHANGING TIMES

New technologies have changed the way we work, entertain ourselves, do shopping. They have also changed the way companies work. Combined with other factors in play in Bulgaria, like local business climate and increasing shortage of workforce, this changing environment is a challenge for both companies and employees.

Прочети повече

За старите кучета и новите номера

"Ако нямате възрастово разнообразие в компанията, пропускате различните гледни точки и създавате организация, в която всички мислят еднакво."

Прочети повече
160.744
пъти HILL Анализ на компетенциите даде обективни резултати.
ОТКРИЙТЕ МРЕЖАТА НА HILL.

ОТКРИЙТЕ МРЕЖАТА НА HILL.

Тук сме заради Вас. С локални офиси в над 30 държави и силна мрежа от специалисти. Защото великите идеи могат да бъдат осъществени само, когато сме заедно.