header

КОИ СМЕ НИЕ

Нина Гърчева
Нина Гърчева
Партньор / Старши консултант
HILL International Bulgaria
HILL International Bulgaria

Бул. България 110, сгр. A, ет. 2 София 1618, България

+359 2 958 19 20

hill@hill.bg