diagram

360° Check Point

 

Цялата картина в 360° панорамна гледка

 

Няма нищо по-хубаво от добре смазана машина, но имате ли гаранция, че Вашият екип работи с максимална ефективност? HILL 360° Check Point помага на служителите Ви не само да се самооценят, но и да видят по какъв начин колегите им оценяват приноса им към екипа. 

 

Резултатите са базирани на анонимна обратна връзка от всички, които работят заедно с оценяваното лице. Оценката може да бъде адаптирана към специфичните компетенции и стандарти на екипа Ви, като по този начин резултатите са съобразени със специфичните Ви изисквания