diagram

3valuation - 3D индивидуална оценка

 

Триизмерена ориентация – потенциал, ефективност и ефикасност

 

Услугата HILL 3valuation е холистичният начин за оценка на настоящите компетенции на служителите.

 

Точно, както GPS използва три точки, за да определи местоположението Ви, нашият триизмерен метод се съсредоточава върху три основни фактора: потенциал, ефективност и ефикасност.

 

Служителите попълват онлайн инструменти за оценка, която може да се индивидуализира, за конкретни управленски нива, функции и роли. Резултатите от 3valuation Ви предоставят ценна информация за всеки отделен член на екипа и отварят път към устойчиво бъдещо развитие.