diagram

Център за оценка при подбор

 

Максимална обективност за избор на нови служители


Искате да намалите вероятността за грешка в процеса на подбор и да изберете хора с характеристики, които са най-подходящи за работа във Вашата компания?


Чрез въпросници, интервюта и симулационни модели на бизнеса и дизайна на организацията Ви, ние Ви гарантираме, че няма да изпуснете от поглед кандидатите с висок потенциал!


Конструиран и пряко свързан с бъдещата роля на новия служител в компанията, Центърът за оценка дава възможно най-точна и обективна информация за съответствието между уменията и качествата на кандидата и компетенциите, предопределящи ефективна му работа.