diagram

Изследване на ангажираността

 

За да постигнете продуктивен и ангажиран екип!

 

Служителите Ви се представят добре, но ангажирани ли са толкова, колкото би трябвало да бъдат? HILL Изследване на ангажираността отговаря точно на тези въпроси.

 

Нашият онлайн инструмент Ви предоставя задълбочен анализ върху две основни измерения: обратната връзка/мнение на служителите и тяхното поведение. Нашата цел е да се диагностицира ангажираността на служителите Ви, като се очертаят силните страни и области за развитие на организацията.

Резултатите от нашето проучване са обобщени анонимно, за да гарантира обективност на информацията. Ако искате да увеличите своята организационна ефективност и общата производителност, нашето проучване ще Ви помогне да начертаете курса.