diagram

Competence Check - Анализ на компетенциите

 

Поддържайте екипа си в отлична форма! 

 

Познаването на силните и слабите страни на екипа Ви е от ключово значение за разрастването на компанията. HILL анализ на компетенциите© Ви дава цялата необходима информация, за да идентифицирате потенциала на хората си, както и областите, в които е необходимо да се работи допълнително.

Без значение дали търсите нови служители или искате да прецените кой от настоящите да повишите, ние ще оценим Вашите служители на индивидуално и на групово ниво. Нашият анализ ще идентифицира техните лични и групови предимства, както и причините за някои поведенчески особености, за които сте нямали обяснение до момента.