diagram

Академия за лидери/ Програма за развитие на лидери

 

Програма за развитие на лидерските умения

 

Ефективното управление е един от най-важните фактори за успех в ерата на постоянна промяна, глобализация и дигитализация. Но какви са мениджърските черти, необходими за успешното управление на тази промяна? Кои качества и умения трябва да притежаващ за да извлечеш най-доброто от своите служители? И по какъв начин човек преодолява конфликтите и конструктивно се справя с повишаващите се нива на напрежение?

 

Нашата програма за управление на промяната развива вече съществуващи ръководни умения и подобрява нивата на ефективност по посока на три области: умението да водиш себе си, да водиш другите и да водиш организация.


Програмата включва следните модули:


  1. Leading self
  2. Feedback as a leadership tool
  3. Conflict Management
  4. Coaching
  5. Effective Delegation
  6. Leading Teams 
  7. Leading Change


Изградена върху най-новите открития в областта, програмата Ви дава възможност да разсъждавате върху собственото си управленско поведение, да възприемете нови методи и техники, както и да ги въведете във Вашето професионално ежедневие. Докъде се простира потенциалът на служителите Ви и чака ли да бъде разгърнат, за да демонстрират ефективност?