diagram

Match Up

 

Когато съвместимостта на служителите е важна

 

Независимо от размера на компанията, изграждането на екип е сложна задача. С HILL Match up, подборът на служители със съвместими личностни профили, както и развитието на вече съществуващи екипи, е лесно.

 

Чрез психометрични инструменти оценяваме съвместимостта на личностните профили на служителите Ви и определяме как различията и конфликтните могат да бъдат преодолявани. Нашите експерти дискутират резултатите от изследването с Вашите служители, за да се уверят, че са налице необходимата мотивация и ресурс за постигане целите на компанията.