diagram

Onboarding - въвеждане на нов служител

 

Приветствайте новите членове на екипа си


Оnboarding е ключът към бързото преминаване на новия служител в добре функциониращ член на екипа. Ние помагаме подпомагаме запознаването с работните процеси и с членовете на екипа. Това ускорява пълноценната адаптация. Услугата цели да подобри ефективността и да гарантира оптималната интеграция на новия служител.