diagram

Коучинг

 

Начертайте своя личен път с индивидуална подготовка и обратна връзка

 

Всеки има нужда да познава своите силни и слаби страни, за да стъпи на следващото професионално ниво в кариера си, но идентифицирането им може да се окаже трудно. С коучинг Вие или Вашите служители  имате възможността да получите информация за нивото, на което се намирате, както и да получите помощ в осъзнаването в каква посока искате да вървите.

 

Коучингът е изцяло съобразен с особеностите на всеки човек. Без значение дали искате да подобрите лидерските умения на даден служител, да научите някой как по-правилно да комуникира в своя екип или друго предизвикателство от практиката, нашите експерти ще определят аспектите, които се нуждаят от развитие и ще спомогнат за съставянето на индивидуален план за постигането на успех. 


Дори и за хората с големи сходства помежду си, работата в екип може да се окаже предизвикателство. Чрез коучинг служителите в даден отдел не само ще усъвършенстват комуникацията помежду си, но и ще се научат как да се допълват, отчитайки силните и слаби страни на всеки един от тях.