Назад към общия преглед

Търсене и подбор на персонал

Търсене и подбор на персонал

Търсене и подбор на персонал: Етап 1 - Изходна информация

 

Това е ключов етап от съвместния ни проект и експертизата на нашите консултанти работи за уточняване на основните параметри. Заедно правим анализ на търсената длъжност – компетенции, отговорности и желани личностни характеристики, съобразени с конкретната цел на позицията, както и с фирмената Ви култура и ценности.

 

 

Търсене и подбор на персонал: Етап 2 - Търсене и привличане

 

Изборът на стратегия се базира на ясния профил на позицията и на задълбоченото ни познаване на пазара. Ще Ви предложим подходящи канали и методи на търсене, които гарантират успешен резултат. Дългогодишното ни регионално присъствие, както и нашата отлична репутация, ни дават достъп до широк кръг кандидати, които все по-трудно могат да бъдат достигнати и привлечени.

 

Вижте повече

 

Търсене и подбор на персонал: Етап 3 - Подбор

 

Разполагаме с изпитани инструменти за отсяване на кандидатите, които не отговарят на изискванията. Концепцията ни за оценяване свежда до минимум субективния елемент. За да преценим истинския потенциал на един кандидат, използваме както интервюта, така и психологическа диагностика. Докато тече селекцията, сме в непрекъсната връзка с Вас, за да осигурим максимална прецизност и прозрачност на процеса.


 Вижте повече

 

Търсене и подбор на персонал: Етап 4 – Вземане на решение

 

В тази фаза ще ви представим списък с подбраните от нас кандидати на базата на заявените от Вас нужди и изисквания. Тук Ви даваме пространство да се запознаете с кандидатите, като същевременно Ви подпомагаме в процеса на вземане на решение.

 

 

Търсене и подбор на персонал: Етап 5 – Финализиране

 

В този период поддържаме връзка с двете страни в процеса и подпомагаме последващите стъпки. При желание от страна на клиента можем активно да участваме в процеса на преговорите и подписването на договора с кандидата. Назначенията по нашите проекти са обвързани с гаранция.

Търсене, подбор и освобождаване на персонал

Служителите предопределят успеха на компанията. Заедно ще очертаем профила на търсения кандидат, после ще вкараме в употреба всички необходими канали, ресурси и инструменти, за да Ви представим най-подходящите кандидати.


Търсене и подбор на персонал

Служителите предопределят успеха на компанията


Заедно ще очертаем профила на търсения кандидат, после ще вкараме в употреба всички необходими канали, ресурси и инструменти, за да Ви представим най-подходящите кандидати.

Център за оценка при подбор

Максимална обективност при избор на нови служители


Искате да намалите вероятността за грешка в процеса на подбор и да изберете хора с характеристики, които са най-подходящи за работа във Вашата компания?


Чрез въпросници, интервюта и симулационни модели на организацията Ви, ние Ви гарантираме, че няма да изпуснете от поглед кандидатите с висок потенциал!

Onboarding - въвеждане на нов служител

Приветствайте новите членове на екипа си


Оnboarding е ключът към бързото преминаване на новия служител в добре функциониращ член на екипа.

 

Outplacement - освобождаване на персонал

Бъдете коректни към служители си, дори когато се разделяте


Колкото и да не ни харесва, освобождаването на добри служители понякога се налага. Независимо от това, можем да избегнем горчивината от прекратяването на трудовите взаимоотношения. Програмата ни за аутплейсмънт дава предимство на Вашите служители в търсенето им на нова работа и същевременно предпазва репутацията Ви на добър работодател, независимо че се разделяте с човек от екипа.