diagram

Sales Force Check - Анализ на търговски компетенции

 

За да подобрите търговските си резултати!

 

Колкото и добри да са продуктите и услугите Ви, успехът на компанията Ви зависи до голяма степен от уменията на търговците Ви. HILL Анализ на търговските компетенции оценява търговския стил на екипа Ви, анализира потенциала и силните му  страни и установява къде има възможност за подобрение.

 

Значението на търговския Ви екип не може да бъде омаловажавано. С HILL Анализ на търговските компетенции бързо ще постигнете много по-ефикасен и успешен търговски екип, а ние с удоволствие ще станем част от този успех!