diagram

Стратегическо планиране

 

Изработване на стратегия – как да планираме бъдещето

 

В днешния глобален свят липсата на поглед в бъдещето е рецепта за неуспех. HILL Стратегическо планиране на персонала взема предвид  краткосрочния и дългосрочния подход в планирането, като същевременно заедно прецизираме бъдещите Ви нужди и изисквания и подготвяме служителите Ви за това, което предстои.

 

След като се запознаем със стратегическите Ви цели, анализираме наличните ресурси и персонал. Като отправна точка използваме разликата между това къде сте сега и къде искате да сте след 3 години. На базата на тази информация изработваме план, изцяло съобразен със спецификите и нуждите на Вашата компания. Получавате цялостна, обективна оценка на нужните компетенции, както и конкретните методи за по-нататъшно развитие на персонала.

С този подход Вие проактивно изграждате бъдещето си