diagram

Time Management Check

 

Когато отмяташ работа, без да губиш време

 

Времето е пари и ефективната употреба на този ресурс има пряка връзка с добавената стойност , която влагаме в работата си. Time Management Check е онлайн инструмент, който оценява управлението на времето в две измерения - индивидуалното представяне и ефективността на работното място.

 

Получавате информация за ключовите области в организацията: умение за взимане на решения, приоритизиране, делегиране и аналитична преценка. Експертите ни работят с вашите служители за подобряване на резултатите и по-нататъшно усъвършенстване на ключовите умения. Резултатът е оптимално използване на времето в офиса, което е в основата на подобрената продуктивност на всички нива в корпоративната структура.