diagram

Управление на промяната

 

8-те стъпки на успешната промяна


“Справите ли се с предизвикателствата на промяната успешно, можете да постигнете много. Не се ли справите, излагате себе си и другите на риск.

Изучавахме предизвикателството на промяната в продължение на десетилетия. Знаем капаните, в които попадат дори много умни хора. Познаваме стъпките, които могат да гарантират успеха на екипа. И ще ви покажем какво открихме ”

                                                                  

Джон Котър и Холгър Ратгебър, „Айсбергът ни се топи“


Предлагаме Ви заедно да преминем през 8-те стъпки на промяната, за да Ви помогнем да осъзнаете истинската причина за нуждата от промяна; да откриете Вашия собствен подход и визия, и да набележите ключовите елементи, които да управлявате, за да си гарантирате успешен процес!