And we, on the road to HILL, dreamed to become… :)

 

Ирена Жотева, Управляващ директор и собственик, HILL International Bulgaria

 

Отмар Хил, Основател и Президент, HILL International Austria

 

Петя Векова, Старши консултант, HILL International Bulgaria

 

Николай Ракъджиев, Консултант, HILL International Bulgaria

 

Деяна Иванова, Мениджър консултантски услуги, HILL International Bulgaria

 

Верка Стоилова, Консултант, HILL International Bulgaria

 

Биляна Калинова, Администратор база данни, HILL International Bulgaria

 

Димитрина Бонева, Офис мениджър, HILL International Bulgaria

 

Боряна Георгиева, Мениджър социални медии, HILL International Bulgaria